Xunta directiva:

PRESIDENTE: D. Ramón Blanco, representante de Mariscos Campelo, S.A. (Ría de Pontevedra)

VICEPRESIDENTA: Dñª. Mª. Dolores de la Torre Lamosa, representante de 2 Rías, s.l. (Ría de Vigo)

TESOUREIRO: D. Roberto Fariña Charlin, representante de Mariscos Fariña (Ría de Arousa, zona de Cambados).

VOCAIS:

D. Jose Daporta Fernández, por Mariscos Daporta, s.a. (Ría de Arousa, Zona de cambados).

D. Juan Aguiño Portela, por Amegrove, scl. (Ría de Arousa, zona do Grove).

D.ª Purificación Piñeiro, por Benito Fernández, s.a. (Ría de Arousa, zona de Cambados).

D. Manuel Pérez Castrillón, por Granxa Marina La Palma (Ría de Ferrol).

D. Joaquin Outeiral, por Mariscos Joifra, s.a. (Ría de Arousa, zona Boiro).

D. Marcelino Acuña Paredes, por Marcelino Acuña, s.a. (Ría de Vigo).

E como Secretario Técnico, D. Manuel García Piñeiro

Información de Contacto

Avenida da Mariña nº25 Ap.Correos:345 C.P:36600

Vilagarcía de Arousa ( Pontevedra)

Teléfono: (986) 50 65 61

correo@depuradoresdemoluscos.es

Patrocinan: