Proceso de Depurado

Non se puido cargar a presentación

Presentación de AGADE:

Ao abeiro da Lei 19/1977, do 1 de abril, reguladora do Dereito de Asociación Sindical, constitúese o 16 de abril de 1979 a Asociación Galega de Empresarios Depuradores de Moluscos (AGADE), composta actualmente por 37 empresas dedicadas á actividade de depuración e comercialización de moluscos bivalvos vivos, como poden ser:

Mexillón, Ostra Plana, Ostión, Ameixa Fina, Ameixa Babosa, Ameixa Loura ou Vermella, Ameixa Bicuda, Ameixa Blanca, Coquina, Berberecho, Chirla, Carneiro, Vieira, Zamburiña, Volandeira, Almejón, Navalla e Longueirón.

Debido ao hábito alimenticio, especialmente filtrador, dos moluscos bivalvos vivos de amplo consumo humano, tales como Mexillón, Ostra, Ameixa, etc., son particularmente susceptibles de reter no seu tracto dixestivos microorganismos de todo tipo que se encontran no medio mariño, de todos eles unha parte son bacterias mariñas que teñen unha importante función nos ciclos biolóxicos que no mar se levan a cabo; pero, por outra banda, constitúeno microorganismos procedentes de terra achegada ao mar polos ríos, cloacas, desagües, etc., entre o que se encontran bacterias patóxenas que poden ocasionar trastornos de diversa índole na saúde do consumidor, e para evitaro xorde a necesidade da DEPURACIÓN dos moluscos bivalvos vivo obxecto de consumo polas persoas. Así garántese satisfactoriamente a salubridade dos moluscos.

Con esta fin nace no 1965 a primeira estación depuradora de moluscos, á que seguiu a construción doutras en todo o territorio nacional ata 78 que existen actualmente, das que 52 encóntranse en Galicia.

Unha instalación de depuración simula un ambiente natural onde lle han extremado as condicións de limpeza, tanto da auga coma do contorno. O molusco, polo tanto, deberá seguir respirando en condicións óptimas para a súa posterior supervivencia. Na realidade o osíxeno disolto na auga é o único elemento que aproveita o molusco durante o seu período de depuración, pero cómpre que este encóntrese na concentración necesaria para que en ningún momento prodízanse défices respiratorios.

Os factores que inflúen sobre a concentración de osíxeno disolto son múltiples: captación da auga, temperatura da mesma, contido en materia orgánica, método de esterilización, etc., e por outra banda as esixencias de osíxeno por parte do molusco tamén varían en función da temperatura e da carga de suciedad retida entre os individuos.

DEPURACIÓN DA AUGA DE MAR CLORO

1. Con cloro:

O cloro en forma de cloro gas ou hipoclorito sódico emprégase como esterilizante da auga do mar para a depuración de moluscos. A mestura realízase no depósito de decantación.

2. Con ozono:

O Ozono O3 é un gas germicida que se obtén a partir do osixeno puro do aire, mediante a radiación do aire con luz ultravioleta de lonxitude de onda comprendida entre 1680 e 1800 A para pequenas cantidades de ozono.

3. Con luz ultravioleta:

Nesta instalación cada piscina é unha unidade depuradora independente, funcionando cun volume de 10 metros cúbicos de auga, accionados por unha bomba de 3 CV.

FUNCIONAMENTO DUNHA DEPURADORA

Os principais fases que se levan a cabo son:

1. Recepción e prelavado.

O molusco bivalvo chega á depuradora en sacos de malla pásticos procedentes dos viveiros flotantes das rías galegas (caso do mexillón, ostra, ameixa, etc.)

O prelavado ten como función eliminar as materias orgánicas e outras impurezas que levan adheridas ou absorbidas as conchas do molusco. Esta operación realízase fóra dos tanques ou piscinas usadas para a "depuración propiamente a devandita", co fin de que estas non lle acumulen materia orgánica, que implicaría posteriormente unha diminución no rendemento da depuración.

2. Estabulación nas piscinas e depuración.

A operación seguinte na depuración dos moluscos é a disposición destes dentro das piscinas.

Para iso sácalle o produto dos sacos e colócanse en caixas de plástico, en redes, ou doutra forma idónea, que permitan que non amazoquen os moluscos, e que sempre a auga cíbraos totalmente durante o tempo que ten a depuración, entre 12 e 48 horas, dependendo da carga bacteriológica.

Unha vez finalizada a operación de depuración os moluscos son retirados das piscinas para ser clasificados e envasados. As piscinas baleíranse e límpanse para unha posterior depuración doutros moluscos.

3. Clasificado, envasado e etiquetaxe.

É a última fase. Os moluscos, unha vez depurados e que vaian a ser consumidos posteriormente, clasifícanse para a súa comercialización e venda por tallas ou número de pezas (como a ostra), ou por kg. (como o mexillón ou a ameixa).

4. Depuración de auga residual.

Todas as augas procedentes do proceso da depuración do molusco, antes de ser vertidas novamente ao mar, deben de pasar por unha depuración que garanta a separación de corpos sólidos (restos de conchas, queixos, etc.) e unha óptima calidade da auga.

TRANSPORTE DO MOLUSCO DEPURADO

Dependendo do percorrido ao que se vai a someter o molusco para o seu consumo en fresco, a forma de transporte adaptarase ao mesmo. En calquera caso o molusco hase de transportar en vehículos isotermos a unha temperatura entre os 4o C e 8o C ao obxecto de conseguir que chegue ao seu punto de destino conservando a súa calidade e frescura.

Información de Contacto

Avenida da Mariña nº25 Ap.Correos:345 C.P:36600

Vilagarcía de Arousa ( Pontevedra)

Teléfono: (986) 50 65 61

correo@depuradoresdemoluscos.es

Patrocinan: